English

+46 920 28 99 00
info.lu@alsglobal.com
English

+46 920 28 99 00
info.lu@alsglobal.com

ALS Scandinavia AB erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, som med sina ca 350 laboratorier och ca.13 000 anställda i över 65 länder är världsledande inom kemisk analys.

Våra laboratorier

ALS Scandinavia har ett laboratorium i Luleå, specialiserat på grundämnen och isotoper, och ett i Stockholm, där partikel- och materialanalyser, fysikalisk-kemiska vattenanalyser och bestämningar av organiska ämnen utförs. Vi har dessutom ett nära samarbete med andra laboratorier i den stora ALS-familjen.

Huvudkontoret ligger i Luleå. I Stockholm och Luleå finns marknads- och handelsverksamhet. Dessutom finns laboratorier i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, samt inlämningsställen på flera orter i Sverige.

Ackreditering

ALS Scandinavias laboratorier i Luleå och Stockholm är ackrediterade av SWEDAC för ett flertal analysmetoder (reg nr 2030). Det innebär att den internationella standarden ISO 17025 uppfylls.
Därigenom uppfyller laboratorierna också kraven i ISO 9001:2000 i sin ackrediterade verksamhet. För organiska ämnen anlitar ALS Scandinavia även ackrediterade europeiska underleverantörer. Deras ackrediteringar accepteras av SWEDAC som likvärdiga med den egna ackrediteringen enligt avtal inom det internationella samarbetsorganet EA. ALS Scandinavia har även ett eget kvalitetskontrollsystem för sådana analyser.

Dataskyddspolicy

Klicka här för att läsa ALS dataskyddspolicy. 

Betalningar via denna webbshop hanteras säkert av extern leverantör. Vid eventuella frågor kring deras hantering av personuppgifter hänvisar ALS till leverantören.

Vår historia

Det nuvarande ALS Scandinavia är resultatet av sammanslagning 1998 av de båda analysföretagen SGAB (Svensk Grundämnesanalys AB) och Analytica AB. I augusti 2002 ändrades namnet till Analytica AB.

I januari 2004 förvärvades SWECO Ecoanalys som då hade ett laboratorium i Stockholm. I januari 2006 flyttades denna verksamhet från Stockholm till Täby, där Analytica flyttade in i nya lokaler.

2006 förvärvades Analytica AB av det australiensiska företaget ALS Group.

Tre enkla steg :

1

Beställ analys

Beställ analys av metaller i båtbottenfärg enkelt online.

2

Provtagning och sändning till laboratoriet 

Skrapa av färgprov från båten enligt instruktion och skicka till oss

3

Vi analyserar och rapporterar

ALS analyserar proverna och skickar en ackrediterad analysrapport.